Jeg startede i lære som beslagsmed i år 2012


Jeg blev udlært beslagsmed i år 2016, hvor jeg modtog svendebrev på uddannelsen


Reg. nummer 402 - Thomas Thomsen


Jeg detalger løbende i kurser og konkurrencer for beslagsmede